Image Image

Europska unija

Zajedno do fondova EU
Image
Image Image

Europska unija

Zajedno do fondova EU
Image
Image Image

Europska unija

Zajedno do fondova EU
Image

ČLANAK O POČETKU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

NAZIV PROJEKTA
Povećanje konkurentnosti tvrtke IM-COMMERCE uvođenjem certifikata
Datum 10.07.2020.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. – Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme); poduzeću IM-Commerce d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „Povećanje konkurentnosti tvrtke IM-COMMERCE uvođenjem certifikata.“

OPIS PROJEKTA
IM-COMMERCE će ovim projektom implementirati ISO 9001 i 14001 kako bi ispunio zahtjeve i očekivanja klijenata na domaćem i EU tržištu, te unapredio svoju konkurentnost i tržišni položaj. Implementacija ISO 9001 rješava problem nemogućnosti efektivnog i efikasnog upravljanja organizacijskim procesima, a implementacija ISO 14001 unapređuje održivost poslovanja s ekološkog aspekta i smanjuje ekološki otisak tvrtke. Implementacija tih certifikata će unaprijediti suradnju IM-COMMERCE-a sa postojećim i potencijalnim klijentima. Naime, tvrtka je od svog osnutka 1995.g. prisutna na domaćem tržištu i planira snažniji izlazak na EU tržište (posebice njemačko i francusko tržište).

Predmet ovog projekta je uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom primjenom certifikata. To je u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih i tržišno priznatih certifikacijskih shema, te se time povećava konkurentnosti IM-COMMERCE-a na tržištu.

Projekt obuhvaća sljedeće elemente:
E1 Priprema za uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema certifikatima ISO 9001 i 14001
E2 Certificiranje sustava u skladu s certifikatima ISO 9001 i 14001,
E3 Upravljanje projektom
E5: Promidžba i vidljivost

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Opći cilj: Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima.
Specifični cilj: Unaprijeđenje konkurentnosti i tržišnog položaja tvrtke, te proširenje poslovanja na EU tržište, i to zahvaljujući postizanju zahtjevane i ujednačene kvalitete u skladu s ekološkim standardima, te sigurnosti i pouzdanosti proizvoda i cjelokupnog poslovanja koja će se ostvariti uvođenjem međunarodno priznatih certifikata.

Uspješnom provedbom projekta za IM Commerce d.o.o. omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

1.1. Povećanje produktivnosti za 10%, transparentna podjela odgovornosti i osmišljena rješenja za smanjenje poslovnih rizika

1.2. Ostvarivanje i održavanje visoke kvaliteta proizvoda; povećanje udjela na tržištu,

1.3. Kvalitetno upravljanje i vođenje dokumentacije i administracije, uz smanjenje operativnih troškova od 10%

1.4. Učinkovita nabava potrebnog materijala

1.5. Sustavno praćenje nesukladnosti te sprječavanje budućih nesukladnosti

2.1. Zadržavanje postojećih klijenata i akvizicija novih klijenata

2.2. Ostvareni uvjeti za održivo širenje na domaće i EU tržište (posebice na njemačko i francusko tržište), te proširenje lepeze finalnih proizvoda

Ukupna vrijednost projekta:
218.195,00 kn
Bespovratna sredstva:
148.372,60 kn
Razdoblje provedbe projekta:
31.01.2020. – 31.01.2021.
Kontakt osoba za više informacija: Ivica Holjevac, direktor
E-mail: im.commerce4@gmail.com
Koordinatorica projekta i kontakt osoba:
Daorka Javor, im.commerce4@gmail.com

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr